Üyelik Başvurusu

Üyelik Başvurusu › Yüksek IQ Topluluğu

Mensa Türkiye'ye üyelik başvurusu yapabilmek için önce; aşağıdaki sizin durumunuza uygun seçeneği işaretleyip, ardından da KVKK Aydınlatma Metnini görüntüleyip, okumanız ve onaylamanız gerekmektedir.

Aşağıdaki seçeneklerden sizin durumunuza uygun olanı işaretleyin.

Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Mensa Türkiye olarak, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır.

Tarafımız “veri sorumlusu” sıfatıyla toplanan kişisel verilerinize, bunların toplanma amaçlarına ve sair hususlara aşağıda yer verilmektedir.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır: İlgili alanda talep edilen veriler:

 • Ad Soyad,
 • Email Adresiniz,
 • TC Kimlik Numaranız,
 • Ülke,
 • Şehir,
 • İlçe,
 • Mahalle,
 • Telefon numarası,
 • Meslek bilgisi,
 • 18 yaşından küçük olanlar için, Vilisinin Ad, Soyad, TC Kimlik No ve E-mail adresi.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

ilgi.li ile iletişiminizin sağlanabilmesi için:

 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,
 • Gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak,
 • Gerektiğinde dolandırıcılık, gibi yasadışı işlemlerin tespiti ve kullanıcılarımızın bu işlemlerden etkilenmemesi adına denetim ve tespit yapılması,
 • Hizmetleri güvenli bir şekilde yürütmek,
 • Kullanıcıların yasal haklarını korumak ve suç işlenmesini önlemek,
 • Teknik sorunları çözmek ve Hizmet kalitesini geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Mensa Türkiye kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir,

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır;

 • Mensa Türkiye'nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince, Mensa Türkiye'ye başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu info@mensa.org.tr adresine kimliğinizi kanıtlayan kimlik fotokopisi ile yazılı olarak iletebilirsiniz.

Aşağıdaki kutucuğu işaretleyerek KVKK Aydınlatma Metnini onaylayın.
Doğum tarihinizi aşağıdaki alana tıklayınca açılan takvimden seçin. 18 yaşından küçük olanlar veli onayı ile başvurularına devam edebilirler. En az 10 yaşını doldurmuş olmanlar Mensa'ya üye olabilirler.
E-Mail Doğrulama Kodu Gönder
E-mail Adresini Doğrula
E-Mail Doğrulama Kodu Gönder
E-mail Adresini Doğrula

2016-2017 Eğitim Öğretim Sezonu ya da daha önceki Eğitim Öğretim Sezonlarında BİLSEM'de öğrenime başladıysanız bu seçeneği kullanmalısınız. Aksi durumda "Daha önce test yaptırmadım" seçeneğini işaretlemelisiniz. Lütfen, BİLSEM öğrenci kimliğinizin ön ve arka yüzünü veya daha önce BİLSEM'e gittiğinizi gösteren ve ilgili BİLSEM Şubesi'nden alınmış belgeyi yükleyiniz.

2016-2017 Eğitim Öğretim Sezonu ya da daha önceki Eğitim Öğretim Sezonlarında TEVİTÖL'de öğrenime başladıysanız bu seçeneği kullanmalısınız. Aksi durumda "Daha önce test yaptırmadım" seçeneğini işaretlemelisiniz. Lütfen TEVİTÖL kimliğinizin ön ve arka yüzünü tek bir dosya halinde veya TEVİTÖL diplomanızı yükleyiniz.

Lütfen Rehberlik Araştırma Merkezi'nden aldığınız test sonucunu yükleyin veya bu sonuç size verilmediyse, ilgili Rehberlik Araştırma Merkezi'nin bu test sonucunu, testsonucu@mensa.org.tr'ye göndermesini talep edin veya ilgili kurumdan test sonucunu bizim talep etmemizi tercih ederseniz, ilgili kurumun e-mail adresini ve yetkili kişinin adını soyadını bildirmek için buraya tıklayın.

Lütfen almış olduğunuz test sonucunu yükleyin veya bu sonuç size verilmediyse, ilgili kişi veya kurumun; bu test sonucunu, testsonucu@mensa.org.tr'ye göndermesini talep edin veya ilgili kişi ya da kurumdan test sonucunu bizim talep etmemizi tercih ederseniz, ilgili kurumun e-mail adresini ve yetkili kişinin adını soyadını bildirmek için buraya tıklayın.

Sadece jpg, png ve webp formatlarındaki dosyaları yükleyebilirsiniz. Yükleyeceğiniz dosya en fazla 2 MB olmalıdır.
Kapat Yükle

18 yaşından küçüklerin sertifikalarını veli onayı şartıyla yetkiliden isteyebiliriz. Velinizin e-mail adresine onay kodu gönderdik. Bu kodu aşağıya yazarak, sizin adınıza sertifika istememize velinizin onay verdiğini doğrulayın.

Gönder

Bu sayfayı paylaşın


Bu sayfayı paylaşın: WhatsApp hesabınızda bu sayfayı paylaşınBu sayfayı paylaşın: LinkedIn hesabınızda bu sayfayı paylaşınLinki kopyala...