Projeler

Yüksek IQ Topluluğu, üstün zihinlerin zirveye taşındığı projelere odaklanır. Potansiyelleri için en uygun projeleri belirler ve destek olur.

Danışmanlık

Üstün Yetenekliler için Projeler

Olaya Bağlı Potansiyel P300 Beyin Görüntüleme ile Üstün Zekâlı ve Yetenekli Kişilerin Belirlenmesi (Identification of the Gifted and Talented with EventRelated Potential P300 Brain Imaging)

Yapılması planlanan bu projede üstün zekâlıları tanılanma engellerini azaltmak amacıyla objektif beyin görüntüleme ölçümleri sonucu elde edilen nesnel verilere bağlı bir ölçme yöntemi geliştirmek ve üstün zekâlıları psikososyal, akademik ihtiyaçlarına uygun ve bireyselpotansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri çevrelere ulaşmalarını sağlamak temel hedefler olarak belirlenmiştir.

Yapılması Planlanan Projenin özel amaçları;

  • Güvenirliliği yüksek bir ölçüm aracı ile tanımlamadan kaynaklanan problemin azaltılmasına imkan sağlanması,
  • Bir ölçüm aracının geliştirilmesi ile daha fazla üstün zekâlı bireyin tanılanması,
  • Üniversitemiz altyapısında kurulacak merkez ile kamu kurumları ile işbirliğinin sağlanması ve ortak projeler geliştirilmesinin desteklenmesi,
  • International High IQ Society (MENSA) uluslararası ve ulusal merkezleri ile işbirliği sağlanması,
  • P300 yönteminin uygulanmasıyla daha rasyonel ve güvenilir bir tanılanma sisteminin geliştirilmesi.

Öne Çıkanlar


Bu sayfayı paylaşın: WhatsApp hesabınızda bu sayfayı paylaşınBu sayfayı paylaşın: LinkedIn hesabınızda bu sayfayı paylaşınLinki kopyala...