Manifestomuz

  • Ülkemizdeki üstün zekâlı çocukların doğumlarından, yüksek öğrenimlerini tamamlamalarına kadar geçen süre içinde, aile ve okullarındaki eğitim ve gelişme ortamına katkıda bulunmak ve bu durumun ülkemiz açısından önemini ortaya koymak.
  • Üstün zekalı çocuklarımızın eğitimlerini zenginleştirmek, okulları ile sosyal ve kültürel çalışma ortamlarını oluşturmak ve bu etkinliklere katılımlarını sağlamak.
  • Üstün Zekalı bireylerin birbirleriyle ulusal ve uluslararası olarak iletişim kurmalarını sağlamak, bu kişileri bir araya getirerek birçok sorunu analiz-sentez düzeyinde değerlendirilmelerine katkıda bulunmak. Yeni ve araştırmaya değer fikirlerinin uygulamaya konulmasına destek olmak.
  • Konumuz ile ilgili uluslararası kaynakları temin ederek, üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirmek, seminer, panel, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek.