Dünyanın En Büyük Üstün Zekâlılar Topluluğu

Nasıl Üye Olurum?

Mensa Nedir?

Üstün zekâlılar topluluğu Mensa, üyeleri arasında fikir alışverişi için ortam sağlar.

Mensa’nın etkinlikleri arasında; konferanslar aracılığıyla fikir paylaşımı, söyleşi ve tartışmalar, yayınlar, özel ilgi grupları, ulusal ve yerel toplantılar, üyelerin görüş ve eğilimlerinin araştırılması, zekâ ile ilgili Mensa içinde veya dışındaki araştırmalara destek verilmesi sayılabilir.

Mensa’nın dünya çapında 100’den fazla ülkede, 120 bine yakın üyesi bulunmaktadır.

Mensa Türkiye

Nobel Ödülü alacak bilim insanları yetiştirebilmek için, ülkemizde normalin üstünde yetenek, motivasyon ve yaratıcılık bileşenlerini barındıran bireyleri ortaya çıkarmamız gerekmektedir. Üstün zekâlılık, genel yetenek testi ile ölçülebilen ve akranlarıyla karşılaştırıldığında dünya üzerinde %2’lik dilimde kalmayı sağlayan genel zihinsel yetenek olarak da tanımlanabilir.

Bu bireylerin ülkenin gelişimine katkıda bulunmasını arttıracak ve birbirleriyle iletişimlerini sağlayacak bir örgütlenme ihtiyacı bulunduğu bilinmektedir. Bu örgütlenmeyi sağlayacak yapılanma, Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği çatısı altında Kasım 2009’da aynı zamanda Fütüristler Derneği Kurucu Onursal Başkanı olan Alphan Manas başkanlığında kurulmuştur.