Üstün yetenekli çocukların genel özellikleri şunlardır:

 1. Sözcük dağarcığı geniştir.
 2. Belleği kuvvetlidir.
 3. Soyut kelimeler kullanır.
 4. Yeni durumlara uyum gösterir ve onları şekillendirir.
 5. Geniş bir ilgi alanına sahiptir.
 6. Beceriklidir, problemleri ustaca çözer.
 7. İstekli bir okuyucudur.
 8. Genel bilgi birikimi çoktur.
 9. Duygusal olarak güvenlidir.
 10. Daha az dış kontrole ihtiyaç duyar.
 11. Girişimci ve ataktır, yeni şeyler yapmak ister.
 12. Yüksek düzeyde soyut düşünür.
 13. Keşif içeren etkinliklerden hoşlanır.
 14. Bilgileri ezberleme dışında, onları kullanma kapasitesine sahiptir.
 15. Yeni fikirlerde, bağlantıları görmede, yenilikleri izlemede yaratıcıdır.
 16. Akranları ve ortam üzerinde baskın olma eğilimine sahiptir.
 17. Hızlı, kolay ve etkin öğrenir.
 18. Soyutlama, kavramlaştırma ve sentez yapma gücüne sahiptir.
 19. Hedefine ulaşmada inatçı ve mücadelecidir.

Üstün yetenekli çocukların duyusal özellikleri şunlardır:

1. Öğrenmekten zevk alırlar.
2. Kendilerine güvenleri tamdır.
3. Yüksek motivasyona sahiptirler.
4. Yenilikten hoşlanırlar.
5. Sebatlıdırlar.
6. Kendilerini kontrol edebilirler.
7. Empatiye sahiptirler.
8. Risk alabiliriler.
9. Maceraya atılabilirler.
10. Keşfetmekten hoşlanırlar.
11. Estetik duyarlıkları vardır.
12. Yalnız kalmaktan hoşlanırlar.
13. Güçlü sezgileri vardır.
14. Tekdüzelikten sıkılırlar.
15. Özgünlüğe yönelirler.
16. Liderdirler.
17. Dünya sorunlarına ilgileri vardır.
18. Duygusal tepkilerinde zaman zaman aşırı tepkiye kaçabilirler.
19. Yoğun ilişkiler kurabilirler.
20. Sürekli gelişme arzusu içindedirler.
21. Ahlaki değerleri gelişmiştir.
22. Haksızlığa katlanamazlar.
23. Doğaya ilgileri fazladır.