Mensa ne anlama gelir?

"Mensa" sözcüğünün Latincede üç anlamı vardır: akıl, masa ve ay. Mensa bizim için büyük zihinlerin masa etrafında aylık buluşmasını ifade ediyor.

Mensa’nın kaç üyesi vardır?

Mensa’nın dünya çapında 110.000’in üzerinde üyesi bulunmaktadır.

Mensa elitist değil mi? Kendinizi herkesten daha üstün (daha akıllı) görmüyor musunuz?

Mensa’nın tek bir üyelik şartı vardır: hayatınızda tek bir kez, standardize edilmiş bir zekâ testinde genel nüfusun en üst %2’lik dilimine girmek. Bu koşulu sağladığınız zaman, üyelik hakkınız asla reddedilemez. Bu açıdan, “başvuru değerlendirme komitesi” bulunan tüm örgütler Mensa’dan daha elitisttir. Mensa, hiç kimsenin size referans olması şartını koşmaz ve sizden herhangi bir eylemde bulunmanızı talep etmez.

Mensa; tüm dünyada; üyelik için ırk, din, etnik grup, siyasi görüş, ekonomik durum, ulus, meslek, özel ilgi alanı, yaş ve benzeri hiçbir konuda (zorunlu zekâ testi puanı hariç) kısıtlama getirmez. Başka kuruluşların kaç tanesi böyle bir iddiada bulunabilir?

Üyelerimizin hepsi standardize edilmiş bir zekâ testinde genel nüfusun en üst yüzde 2’sinde yer almıştır ama bu, onların diğer insanlardan daha üstün oldukları anlamına gelmez. IQ puanıyla zekânın tam olarak ölçülebileceğini herkes kabul etmemektedir. Üstelik pek çok insan, objektif olarak puanlanan testlerle ölçülemeyecek birçok yetenek olduğunun da bilincindedir. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin potansiyel olarak Mensa Türkiye üyesi olabileceğini hatırlatmak isteriz. 1,5 milyon kişilik bir topluluk ne kadar elitist olabilir?

Mensa’nın amacı nedir? Varlığınızı meşru kılmak için neler yapıyorsunuz?

Mensa’nın Uluslararası Tüzüğü, topluluğun üç ana amacını ortaya koymaktadır:

İnsanlığın çıkarları için insan zekâsını tanımlamak ve geliştirmek,
Zekânın doğasının, karakteristiklerinin ve kullanımının araştırılmasını teşvik etmek,
Üyeleri arasında sosyal iletişim olanakları sağlamak.

Üyelik temelli yasal bir dernek olarak, üyelerimizin ve tüm üstün zekâlı ve üstün yetenekleri insanların çıkarları için varlığımızı sürdürüyoruz. Mensa Türkiye’yi de diğer ulusal Mensa’lar gibi burs programları sunan, araştırma dergileri yayımlayan, akademik alanda ödüller veren ve seminerler düzenleyen bir kuruluşa dönüştürmeyi istiyoruz.

Mensa, üyeleri için sosyal imkânlar da sağlamaktadır. Büyük şehirlerde genellikle ayda bir buluşmalar düzenlenmektedir. Bazı buluşmalara misafir konuşmacılar katılırken, bazıları yemek şeklinde, bazıları da sinemada veya masa oyunlarıyla geçmektedir. Üyeler kendi etkinliklerini de düzenleyebilir, diğer üyeleri davet edebilirler.

Tüzük’ü gereği; Mensa; politik, ekonomik, sosyal veya benzeri hiçbir alanda toplu görüş bildiremez ve bildirmez. Öte yandan, Mensa’nın çok farklı fikirlere ve görüşlere sahip üyeleri vardır. Bir konuda 100 Mensa üyesine görüşlerini sorarsanız, en az 110 farklı yanıt alırsınız. Ancak üyeler, Topluluk adına konuşamaz ve görüş bildiremezler.

Mensa, üyeliğe kabul için neden IQ testlerini kullanıyor?

Zekâ testleri, belli zekâ türlerini ölçmede uzun süredir başarılı olmakta ve uzmanlar tarafından kullanılmaktadır. Bazı psikologlar bu testlerin belli kişileri dezavantajlı duruma düşürdüğünü iddia etse de, zekâ testleri, psikoloji uzmanları tarafından çok yaygın şekilde kullanılan, geçerli bir ölçüm aracıdır.

Objektif olarak puanlanan bir zekâ testi dışında ne kullanırsak kullanalım, potansiyel üyelerimizi daha sübjektif standartlara tabi tutmuş olacaktık. En azından şu an için, zekâ testleri, zekânın elle tutulup gözle görülemeyen ölçüsünü belirlemek için en objektif ve en geçerli yoldur.

Mensa’nın en zeki üyeleri kimler? En genç ve en yaşlı üyelerimiz kim?

Üyelerimizin IQ puanları gözetmen psikolog denetiminde ciddi bir şekilde saklanmakta, diğer üyelerimiz de dâhil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmamaktadır. Düzenlediğimiz sınavlar sonucunda, yalnızca adayın yüzde 2’lik dilime girip girmediği bildirilir. Üyelerimize dair hiçbir bilgiyi de kendi istekleri dışında hiç kimseyle paylaşmamaktayız.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, Mensa üyesi ve köşe yazarı Marilyn Vos Savant, dünyada tespit edilmiş en yüksek IQ puanına sahiptir.

Mensa, dünya genelinde, 2 yaşından 100 yaşına kadar her yaşta üyeye sahiptir.

Testle ilgili sıkça sorulan sorular
Zekâ kalıtsal mıdır yoksa sonra edinilebilir mi?

Akademisyenler bu sorunun yanıtını tartışmaya devam etmektedir ve her iki yanı da destekleyen kanıtlar mevcuttur. Mensa, bu konuda yanıt verebilecek bir kurum değildir.

IQ testi kültürel olarak taraflı mıdır?

Bazı zekâ testleri “kültür bağımlı”dır ve bu testlerin uygulanacak bireylere adapte edilmesi gerekir. Mensa Türkiye’nin uyguladığı test, tüm adaylara eşit imkânlar sunan kültür bağımsız bir testtir.

“Dâhi” kimdir?

“Dâhi”nin bilimsel olarak kesin bir tanımı yoktur. 75 yıl kadar önce, IQ puanı 140’ın üzerinde olan kişilerin dâhi olduğu kabul edilmişti ama bu ölçünün bilimsel bir değeri yoktur.

Standardize edilmiş bir zekâ testi nasıl hazırlanır?

Bir test şirketi, belli bir miktarda soru hazırladıktan sonra her soruyu IQ puanları bilinen kişiler üzerinde test eder. Test şirketi daha sonra bir “soru analizi” yapar ve test deneklerinin düşük puan aldığı soruları iptal eder. Sorular daha sonra daha büyük bir nüfus örnekleminde test edilir. Bir testin bu şekilde standardize edilmesi yıllar sürer ve milyonlarca dolara mal olur.

Mensa Genel Yetenek Testi’ni Mensa Türkiye mi geliştirdi?

Hayır. Mensa Türkiye’nin ünlü bir test şirketiyle lisans anlaşması vardır ve adaylarımıza bu şirket tarafından geliştirilmiş bir test uygulanmaktadır.

Standardize edilmiş bir zekâ testine nasıl hazırlanabilirim?

Zekâ testine çalışmanın ve hazırlanmanın herhangi bir yolu yoktur. Mensa Türkiye’nin uyguladığı test için temel matematik (dört işlem) bilgisine sahip olmanız yeterlidir. Teste girerken zihninizin rahat olması da yardımcı olacaktır.

IQ nasıl ölçülür?

Zekâ katsayısı (intelligence quotient) yaklaşık 80 yıl önce türetilen bir terimdir ve zekâ yaşının kronolojik yaşa oranıyla hesaplanır. Bu yöntem 60 yıl önce terk edilmiştir. Günümüzde zekânın ölçülmesi için kişinin coğrafi ve yaş bakımından dengi olan bir grup içindeki bağıl konumu dikkate alınır.

İnsanın IQ’su değişebilir mi?

Genel olarak, insanın IQ’sunun 10 yaşından sonra değişmediği görüşü hâkimdir.

IQ puanları testten teste değişebilir ama bu farklar bireyden değil, testlerden kaynaklanır.

Test puanları; sınav becerisini azaltan fiziksel sağlık, stres veya kötü test mekânı koşulları gibi nedenlerle düşebilir.

“Yüzdelik dilim” nasıl tanımlanıyor?

Yüzdelik dilim, bireyin, başkalarına kıyasla hangi düzeyde yer aldığını gösterir.

%98’lik dilimde puan alan birey, nüfusun %98’i kadar veya onlardan daha iyi bir test sonucu elde etmiş demektir.

Mensa, internetteki veya kitaplardaki/dergilerdeki diğer IQ testi puanlarını kabul ediyor mu?

Bu testler zekâ düzeyiniz konusunda size aşağı yukarı bir fikir verebilir ama bu gibi testlerin hiçbiri standardize edilmemiştir. Mensa, sadece standardize edilmiş, gözetmen psikolog onayı almış ve bir gözetmen eşliğinde uygulanan testleri kabul eder.

Çocuğunuzla ilgili sıkça sorulan sorular
Mensa'nın Türkiye'de çocuklara yönelik olarak düzenlediği etkinlikler var mı?

Mensa henüz çocuklara yönelik etkinlikler düzenlememektedir, ancak çocuk üyelerimizin sayısının artması nedeniyle bu konuda çalışmalar yapmayı planlıyoruz.

Mensa, üyelerine veya üstün yetenekli/zekâlı bireylere burs veriyor mu?

Hayır, şu an için Mensa Türkiye'nin burs programı bulunmamaktadır.