Mensa ÜYDD Genel Yetenek Testi bölümündeki başvuru formunu doldurarak bünyemizde belirli aralıklarla yapılacak olan teste girebilirsiniz. Bu test sonucunda üyelik için gerekli kriterleri sağladığınız takdirde üyelik işlemlerinize başlanacaktır.

Bilsem programına seçilmiş veya resmî kurumlarda yapılan WISC-R testini almış, toplam zeka puanı 130 ve üzeri olan kişilerin Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği tanılama sürecinden (Genel Yetenek Testi) muaf tutulacaktır. Bu durumda olanların Mensa üyeliklerinin kabulü için aday formunu doldurmaları, akabinde Bilsem öğrenci belgelerini veya resmî makamlardan aldıkları WISC-R testi sonuçlarının bir kopyasını tarayıcıda taratmak suretiyle sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Ayrıca derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan yurt içinde ve yurt dışında derneğe yakın ilgi gösteren, koruyan ve amaçlarını gerçekleştirmesi için yardımlarda bulunan veya dernek üyesi olunması kazanç ve şeref addedilen kimselere Yönetim Kurulu kararıyla onursal üyelik verilebilir.

Yaşı itibarıyla Derneğe üye olamayan ve test sonucu genel nüfusun en üst %2'lik kısmına girecek kadar puan almış 18 (on sekiz) yaş altındaki çocukların velileri istedikleri takdirde özel üye olabilirler. Özel üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.