Gözetim psikoloğu tarafından uygun şekilde yönetilmiş ve denetlenmiş bir genel yetenek veya zekâ testinde genel nüfusun en üst yüzde %2’lik kısmına girecek kadar puan almış kişiler Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği'ne üye olabilirler. Üye kabulünde bunun dışında başka hiçbir kriter yoktur.

IQ test puanı yaygın olarak kullanılır, ancak ortalama ölçüsü çok sık değişir. Değişik ölçü standartlarına sahip birçok test bulunmaktadır. Bir testte 132 diğer testte 148’e denk gelebilir. Hatta bazı testler IQ test puanını hiç kullanmazlar. Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği bu karmaşayı önlemek için yüzde hesabıyla üye alır. Üye adayları bir testte genel nüfusun %2’sine girmeli, yani toplumun %98’inden daha yüksek puan almalıdırlar.

18 yaşından küçük bireyler, 18 yaşlarını doldurana dek velileri aracılığıyla üye olur, seçme ve seçilme hakkı dışındaki tüm hizmetler yararlanırlar.

2013 yılı için üyelik aidatı 50 TL'dir.