• İnsan zekâsını tanımlamak ve geliştirmek.
  • Fikirlerinin değerli ve anlamlı olabileceğini onlara hissettirmek.
  • Ülkemizdeki üstün yetenekli çocukların doğumlarından, yüksek öğrenimlerini tamamlamalarına kadar geçen süre içinde, aile ve okullarındaki eğitim ve gelişme ortamına katkıda bulunmak ve bu durumun ülkemiz açısından önemini ortaya koymak.
  • Eğitimlerini zenginleştirmek, okulları ile sosyal ve kültürel çalışma ortamlarını oluşturmak ve bu etkinliklere katılımlarını sağlamak.
  • Üstün yetenekli bireylerin birbirleriyle ulusal ve uluslararası olarak iletişim kurmalarını sağlamak, bu kişileri bir araya getirerek birçok sorunu analiz-sentez düzeyinde değerlendirilmelerine katkıda bulunmak. Yeni ve araştırmaya değer fikirlerinin uygulamaya konulmasına destek olmak.
  • Her türlü gazete dergi, bülten yayınlamak, konu ile ilgili uluslararası kaynakları temin ederek, üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirmek, seminer, panel, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek.