Sevgili Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği Üyeleri ve Potansiyel Üyeleri,

Derneğimize göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederiz.

Türkiye'de belli bir grubu bir araya getirmek, kabul görmek ve büyütmek istiyorsanız bunu uluslararası organizasyonların desteği ve işbirliği ile yapmalısınız. Bir örnek vererek açıklarsak, Türkiye'de gelecek bilimcileri bir araya getirmek için 2005 yılında bir çalışma başlattım. Bunun güçlü bir birlik olabilmesi için yurt dışındaki World Future Society'ye, Türkçe adıyla Dünya Fütüristler Birliği'ne önce üye sonra da Türkiye Başkanı oldum. Dolayısı ile Türkiye'deki katılımcılar çalışmalarımızın ciddiyetini anladılar. Türkiye Fütüristler Derneği bu şekilde kuruldu ve hızla büyüdü.

Üstün yeteneklileri bir araya getirmek amacıyla Türkiye'deki kanaat liderleriyle görüşmeler yaptım. Mensa International'ın Türkiye'de bir ofis açması bize önerilmesine rağmen, kendi başımıza bağımsız olarak faaliyetlerimize devam edebilmek için Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği'ni kurmaya, Mensa International'ın yanı sıra bu konuda faaliyet gösteren diğer kurumlarla da işbirliği yapmaya karar verdik.

Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği çerçevesinde:

1. Derneğimizin üyelerinin otomatik olarak Mensa International üyesi sayılmaları,
2. Üyelerimizin Gözetim Psikologu tarafından onaylanmış, uygun şekilde yönetilmiş ve denetlenmiş olan bir Genel Yetenek Testi ile nüfusun %2'lik üst bölümünü temsil etme şartının bulunması,
3. Daha önce Genel Yetenek Testi yaptırmış olanlar arasında derneğimize üye olmak isteyenlerin kabul kriterlerinin Gözetim Psikologları tarafından belirlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca geçerliliği olan farklı kurumlardan benzer testlerde başarılı olan üye adaylarının sonuçlarının uzman psikoloğumuz tarafından onaylanması durumunda, bu üye adaylarımız üyelik sınavından muaf tutularak doğrudan Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği üyesi sayılmaları konusunda karara varılmıştır. (İlgili kurumlar web sitemizde listelenmiştir.)

Dernek kuruluşunu 21 Ocak 2010 tarihinde tamamlamış ve dernek kuruluş evrakları İstanbul İl Dernekler Müdürlüğünce teslim alınmıştır.

Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği, çok hızlı büyüyecek ve Türkiye'de üstün yeteneklilerin desteklenmesi ile ilgili büyük bir destek noktası haline gelecektir. Bunu yaparken hem Millî Eğitim Bakanlığı ile hem de çeşitli vakıf ve kuruluşlarla işbirliğine gidecektir.

Kurucularımız ve şahsım adına yakın desteğiniz için tekrar teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Alphan Manas
Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği Onursal Başkanı